ลานกลางเวียงลานกลางเวียง


ลานกลางเวียง(เวที 1) เวทีสำหรับการแสดงของนักศึกษา เช่น ฟ้อน วงสะล้อ ซอ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะแบบล้านนาให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลิน ซึ่งการแสดงเหล่านี้จะจัดให้นักท่องเที่ยวได้ชมทุกวัน


ลานเบียร์


ลานเบียร์(เวที 2) เวทีการแสดงที่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การแสดงคาบาเร่โชว์  โฟล์คซอง และการแสดงของชาวเขา ซึ่งการแสดงเหล่านี้จะจัดให้นักท่องเที่ยวได้ชมทุกวันเช่นกัน


facebook twitter google+ chiangrainightbazaar
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th
เชียงรายไนท์บาซาร์
เลขที่ 112/33 หมู่ 18 ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000
โทร. 053-713111 โทรสาร. 053-712570
อีเมลล์ chiangrainightbazaar@gmail.com
เวลาเปิด-ปิด 17.00 - 24.00 น.